Database error: Invalid SQL: update sy_comment set cl=cl+1 where id='150' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'tpo5p78_f'@'10.124.7.243' for table 'sy_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update sy_comment set cl=cl+1 where id='150' and iffb='1') called at [/www/users/HA309797/WEB/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='150' and iffb='1') called at [/www/users/HA309797/WEB/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/www/users/HA309797/WEB/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/www/users/HA309797/WEB/comment/html/index.php:13] 网友点评--郑州送水网-郑州送水
点评详情
点评详情
发布于:2017-7-5 13:36:13  访问:42 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
ชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี
การทอผ้าเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี
รูปแบบการทอผ้าเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี แยกออกเป็นหมู่หลักๆได้เช่นนี้
รูปแบบการทอเพื่อจัดทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 1 - ทอกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องเคราทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด
ชนิดการทอเกี่ยวกับจัดทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 2 - ถักทั่วๆ ไป Weaving ต้องมีการวางเส้นด้ายยืน แล้วก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี
รูปแบบการทอเพื่อจัดทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบย่อย
ชนิดการทอผ้าสำหรับทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 1 single jersey - การถักแบบนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือในท้องตลาดเรียกว่าผ้า single
รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 2 RIB - ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะแบ่งในการถักอีก ได้แก่ Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ประเภทของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะกับการทำ คอชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี หรือเสื้อสุภาพสตรีที่มีความอ่อนตัว
ลักษณะการถักทอเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 3 จูติ - ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความต่างแน่ชัด
รูปแบบการถักทอเพื่อที่จะผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 4 Interlock - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากต้นแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างแจ่มชัด
รูปแบบการถักทอเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 5 การทอผ้าสลับ
การ นำเราด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอผ้าเต็มนัก
ชนิดการทอสำหรับผลิตเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว
ในการทอผ้าริ้วนั้นมีวิธีทำงานอยู่ 2 รูปแบบ
1. ใช้ Yarn dyed หรือเส้นด้ายย้อมสีแล้ว
2. การใช้ด้ายถักต่างรูปแบบ
ประเภทการถักทอสำหรับจัดทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 7 การทอ Body Size
เป็นการทอกลมชนิดหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร พอๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไม่มีตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีขนาดทัดเทียมกับตัวเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีเลย
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
访问统计
脚注信息
Copyright (C) 2009-2015 All Rights Reserved. 版权所有 郑州市金水区海纳百川饮用水服务站
服务时间:周一至周日 08:00 — 19:00 24小时服务热线:0371-56756155、13285077876、15515515679
监督投诉:13353717772 QQ:187317130、2851820155(企业认证QQ)
总部地址:郑州市金水区东明路北38号东明滨河苑  豫ICP备16004289号-1